Kara pozbawienia wolności odbywana w systemie dozoru elektronicznego

Od dnia 15 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Karnego oraz Kodeksu Karnego Wykonawczego – która przywróciła możliwość wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Od 1 lipca 2015 r. odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego było możliwe wyłącznie w przypadku orzeczenia kary ograniczenia wolności. Nowelizacją lipcową wprowadzono karę mieszaną polegającą na wymierzeniu krótkoterminowej kary pozbawienia wolności, połączonej z karą ograniczenia wolności do lat dwóch

Czytaj dalej