radca prawny, adwokat, prawnik, Lubicz, Złotoria, Toruń, Kancelaria, dozór elektroniczny, umowa o pracę, umowa o dzieło, zaległe składki, ubezpieczenie społeczne, bezpodstawne wzbogacenie, wsteczne alimenty, nakaz zapłaty, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, przedawnienie, fundusz sekurytyzacyjny, egzekucja

Jednolity podatek dochodowy od osób fizycznych, który miał obowiązywać od 2018 r., nie zostanie wprowadzony.

 

Ustawodawca planował wprowadzenie jednolitego podatku dochodowego od osób fizycznych, który miał łączyć dotychczasowy podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki (ZUS) na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. Nowy podatek miał wejść w życie od początku 2018 roku.

Założono, że kwota wolna od podatku wzrośnie do 6600 złotych, ale tylko dla najmniej zarabiających. Z kolei dla osób o dochodach powyżej 85.528 złotych rocznie, kwota wolna miała  ulegać stopniowemu zmniejszeniu. Podatnicy zarabiający więcej niż 127 tysięcy złotych nie mieliby kwoty wolnej w ogóle. Likwidacji miał ulec podatek liniowy.

 

Jednak w ostatnim tygodniu Rząd podjął decyzję o zakończeniu prac związanych z nowym podatkiem, a Minister Finansów potwierdził, że rozwiązanie to, nie wejdzie do polskiego systemu podatkowego. Tym samym od 2018 roku, nie należy się spodziewać znaczących zmian podatkowych.

 

 

Dodaj komentarz