Sukcesy

Zwrot wywłaszczonej nieruchomości spadkobiercom i rozliczenia z tym związane. Jako pełnomocnik Polskiego Związku Działkowców.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 października 2016 r. (sygn. akt: II SA/Bd 424/165) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/656EA7BB3C

 

 

Dotacja udzielana przez gminę na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola niepublicznego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, może być wykorzystana na raty leasingowe samochodu

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 14 października 2015 r. (sygn.akt: I SA/Bd 619/15) http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/41551CC818

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 października 2016 r. (sygn. akt: I SA/Bd 537/16)  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E6D6BAC9F9

 

 

Łamana rezydencja podatkowa 

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 stycznia 2014 r. znak: ITPB2/415-15/13/IB

http://www.podatki.biz/interpretacje/0275279.txt

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.podatki.biz%2Finterpretacje%2F0275279.txt&ei=o87hVIXeN4bnywOTsoGICw&usg=AFQjCNHtYeWnQYnaDTFTXfOBuF3sBXvJEw&bvm=bv.85970519,d.bGQ&cad=rja

 

 

Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012 r., sygn. akt: I SA/Bd 1071/11   http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E0CC6AD097

 

 

Brak świadomości, że świadczenie od określonego momentu nie przysługuje, wyłącza możliwość uznania wypłaconego świadczenie za nienależnie pobrane.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 marca 2010 r., sygn. akt: II SA/Bd 130/10 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/44DDB16BD5