radca prawny, adwokat, prawnik, Lubicz, Złotoria, Toruń, Kancelaria, dozór elektroniczny, umowa o pracę, umowa o dzieło, zaległe składki, ubezpieczenie społeczne, bezpodstawne wzbogacenie, wsteczne alimenty, nakaz zapłaty, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, przedawnienie, fundusz sekurytyzacyjny, egzekucja

W jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewa

Drzewa i krzewy ozdobne wyjątkowo zdobią nasze ogrody i są powodem do dumy. Jednakże nasadzenia przeprowadzone w nieprzemyślany sposób mogą stać się powodem konfliktu z sąsiadami.

W polskim prawie brakuje uregulowań, wskazujących odległości nasadzeń drzew i krzewów od granicy z nieruchomością sąsiadów. Nie oznacza to jednak całkowitej samowoli w urządzaniu ogrodu. Przepisy dotyczące urządzania Rodzinnych Ogrodów Działkowych posiadają uregulowania prawne w tym zakresie i sądy przy orzekaniu często się nimi posiłkują.

Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 r. stanowi:

Gatunki i odmiany drzew owocowych słabo rosnących i karłowatych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 metry.

Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 metr od granicy działki, a krzewy leszczyny 3 metrów.

Drzewa ozdobne, w tym iglaki należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych (iglaków) w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.

Iglaki słabo rosnące i płożące sadzimy co najmniej 1 metr od granicy działki.

W odległości 2 metrów od granicy działki wysokość tych drzew i krzewów nie powinna osiągać więcej niż 3 metry.

 

Na granicy działki za pisemną zgodą użytkownika działki sąsiedniej można zakładać żywopłoty.

 

W sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przecięciem korzeni przechodzących na sąsiednią działkę, wypowiedział się Sąd Najwyższy wskazując, że „miejsce sadzenia drzew i krzewów na gruncie wyznacza zasięg korzeni tych drzew i krzewów w stosunku do gruntu sąsiedniego” (wyrok z 6 lutego 2003 r., IV CKN  1731/00). Właściciel działki nie powinien zatem dopuścić do tego, aby drzewo rosnące na jego działce przechodziło na grunt sąsiedni. Jeżeli rośnie zbyt blisko, właściciel powinien usuwać gałęzie lub owoce z nieruchomości sąsiada, robiąc to ze swojego gruntu. Zobowiązują go do tego przepisy kodeksu cywilnego.

 

Warto jeszcze wspomnieć o owocach drzew, których gałęzie zwieszają się z sąsiedniego gruntu. Dopóki nie opadną, należą do właściciela drzewa. Dopiero później przechodzą na naszą własność.

Dodaj komentarz